KHÁM PHÁ THÀNH PHẦN CỦA CHÚNG TÔI

asap là dòng sản phẩm chăm sóc da thẩm mỹ số một của Úc, cung cấp dịch vụ chăm sóc da đơn giản, hiệu quả và giá cả phải chăng với hiệu quả nhanh chóng, có thể nhìn thấy được. Các công thức chứa mức độ tối ưu của các thành phần công nghệ tiên tiến và tiên tiến nhất. asap làm việc chăm chỉ để làm cho da đẹp dễ dàng.

AHA (lactic acid)
AHA (lactic acid)

AHA (lactic acid)

Gently loosens the intercellular cement (glue-like substance) that holds the dead cells to the skin, without removing the skin’s moisture barrier, revealing fresher, more radiant looking skin.

Thành phần này được tìm thấy trong các sản phẩm sau đây.

biomimetic tripeptide
biomimetic tripeptide

biomimetic tripeptide

Thành phần này được tìm thấy trong các sản phẩm sau đây.

caffeine
caffeine

caffeine

Thành phần này được tìm thấy trong các sản phẩm sau đây.

chromabright™
chromabright™

chromabright™

Thành phần này được tìm thấy trong các sản phẩm sau đây.

CoEnzyme Q10 (CoQ10)
CoEnzyme Q10 (CoQ10)

CoEnzyme Q10 (CoQ10)

Thành phần này được tìm thấy trong các sản phẩm sau đây.

crosslinked hyaluronic acid
crosslinked hyaluronic acid

crosslinked hyaluronic acid

Thành phần này được tìm thấy trong các sản phẩm sau đây.

glycolic (AHA)
glycolic (AHA)

glycolic (AHA)

Thành phần này được tìm thấy trong các sản phẩm sau đây.

hyaluronic microspheres
hyaluronic microspheres

hyaluronic microspheres

Thành phần này được tìm thấy trong các sản phẩm sau đây.

idebenone
idebenone

idebenone

Thành phần này được tìm thấy trong các sản phẩm sau đây.

licorice
licorice

licorice

Thành phần này được tìm thấy trong các sản phẩm sau đây.

niacinamide (B3)
niacinamide (B3)

niacinamide (B3)

Thành phần này được tìm thấy trong các sản phẩm sau đây.

pycnogenol
pycnogenol

pycnogenol

Thành phần này được tìm thấy trong các sản phẩm sau đây.